Congres NVGP Eigenheid en verbinding

Archief

Vrijdag 22 maart 2019 vindt het jaarlijkse congres van de NVGP plaats. Het zal opnieuw gaan over de essentiële factoren van de groep. Volgens de beproefde formule zullen er twee lezingen over groepstherapie worden gehouden. Eén lezing van Nederlandse bodem en één door een internationale spreker, beiden met brede ervaring en expertise als groepstherapeut en auteur van diverse onderzoeken en publicaties. Deze editie is er in de middag een uiteenlopend en interessant aanbod van workshops en is er een masterclass in de vorm van een demonstratiegroep met een reflectie en nabespreking. Deze keer zal de masterclass worden gegeven met een bestaande groep.

Het begint bij de basis: contact maken en een relatie opbouwen. Zonder contact geen therapeutische relatie en zonder een goede therapeutische relatie geen verbinding en voedingsbodem voor fundamentele veranderingen. Dit geldt niet alleen in ons vak als therapeut, maar ook daarbuiten. Het is de basis voor het werk als groepstherapeut, waarbij wij als therapeuten de verbinding aangaan met verschillende deelnemers in de groep, maar ook de verbinding trachten te bevorderen tussen deelnemers onderling. Ieder individu met zijn eigen leergeschiedenis, emoties, cognities, interpersoonlijke conflicten. Het bevorderen en het onderhouden van contact is van essentieel belang om mensen in hun eigenheid met elkaar te verbinden in een omgeving binnen de therapie waarin zij zich veilig kunnen voelen om zichzelf te zijn en ontwikkelen. Alleen zo kan zich in therapiegroepen een sociale microkosmos ontwikkelen waarbinnen gevoeld, ervaren en gespeeld wordt.

Het jaarlijkse congres van de NVGP vervult een belangrijke rol bij het uitdragen van essentiële kennis over groepstherapie en groepsdynamica. Vanuit de vereniging willen wij het enthousiasme voor het werken met groepen en fundamentele groepstherapeutische kennis en vaardigheden overbrengen om zodoende een breed publiek kennis te laten maken met de kracht van groepen. In de eerste plenaire lezing in de ochtend zal uitgebreid worden ingegaan op de essentiële factoren die maken dat een groep, referentiekader overstijgend, succesvol is en een groepsleider effectief. De tweede plenaire lezing sluit hierop aan en gaat in op het spanningsveld in groepsbehandeling tussen individueel en groepsbelang en de bijbehorende uitdagingen voor groepstherapeuten. Het middagprogramma biedt een interactief en ervaringsgericht programma met een masterclass door Molyn Leszcz waarin het publiek deelgenoot zal worden van factoren gericht op het creëren en behouden van de therapeutische relatie. Tot slot kan in de workshops kennisgemaakt worden met nieuwe en oude technieken, interventies en vormen van (groeps)psychotherapie.

Kortom een breed aanbod, waarbinnen verdieping, eigenheid en verbinding dit jaar centraal staat.

De Congrescommissie:
Salvatore Vitale, voorzitter
Pierre Sebregts
Wubbo Scholte
Pepijn Steures

Bekijk hier het volledige programma.

KOSTEN
De kosten voor dit congres bedragen (inclusief lunch en borrel):
€ 250,- voor NVGP-leden.
€ 250,- voor leden SFT, MBT en TFP
€ 295,- voor niet NVGP-leden.
€ 125,- voor opleidelingen (zie voor de voorwaarden: bit.ly/2C94oaC.)
€ 125,- voor groepswerkers en vaktherapeuten.

INSCHRIJVING
U kunt zich voor dit congres uitsluitend digitaal opgeven via onze website www.groepspsychotherapie.nl/congres-2019.
Gelijktijdig maakt u het verschuldigde bedrag over naar NL64 INGB 0000 7199 66, t.n.v. NVGP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, onder vermelding van uw naam en ‘Congres NVGP 2019’.

Nieuwe modulaire opleiding Pesso-therapie RINO Noord-Holland

De nieuwe modulaire opleiding in de Pesso-therapie bij de RINO Noord-Holland.

The Healing of Trauma: The Pesso Boyden Approach – Sandy Cotter

Albert Pesso had already created a dynamic and profound method of working with the body and the mind when radical new research into trauma came onto the stage of psychotherapy in the 1980s. With intellectual prowess and artistic grace Pesso shifted his healing focus...

Updating Your Knowledge and Skills in Pesso Boyden System Psychotherapy: An Experiential and Didactic Training

With Gus Kaufman, Ph.D., Matt Fried, Ph.D, Robbin McInturff, M.A., LPC, LMFT, Certified PBSP TrainersPBSP is a powerful, transformative theory and set of therapeutic practices. Throughout his life Al Pesso continued to evolve the work that he and Diane Boyden Pesso...

Intervisie via zoom

Woensdag 23 september Tijd: 20.00-21.30 uur Aanmelden voor leden via info@pessotherapie.nl

PBSP events online in July

Some Pesso Boyden Events coming up online, in English, that I thought might be of interest.  Prices start at £1 Please spread the word  Juliet Grayson PBSP Trainer in the UK Author of Landscapes of the Heart: A book over 50% of which is about...

7e internationale PBSP conferentie in Praag

Van 26 tot en met 29 september 2019 heeft de 7e internationale PBSP conferentie in Praag plaatsgevonden met als thema 'Science and good practice". Tijdens de conferentie is de 90e geboortedag van de auteurs van PBSP Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso herdacht. De...

Bereikbaarheid vakantie

In verband met vakantie zijn het bestuur en het secretariaat tot en met 17 augustus minder regelmatig bereikbaar. Hopelijk uw begrip.

Introductieworkshops Pesso-therapie in Oosterbeek

Introductieworkshop Pesso-therapie 18 mei 2019 van 09.30-17.00 uur in Oosterbeek Voor professionals die aan den lijve willen kennismaken met deze methodiek door middel van deelname aan oefeningen en participatie in een of twee therapiestructures. In deze workshop...

Symposium Pesso-Psychotherapie 2019

"Woorden zijn niet genoeg" De helende effecten van de lijfelijke ervaring in (pscycho)therapie en het raakvlak met de neurowetenschap. Datum: zaterdag 25 mei 2019 Plaats: Eenhoorn meeting center Amersfoort Tijd: 09.00 – 18.00 uur Download hier de flyer. De laatste...

Introductieworkshop 18 september 2020

Introductieworkshop Introductieworkshop Pesso-psychotherapie bij RINO Amsterdam voor professionals die zowel praktisch als theoretisch willen kennismaken met deze methodiek. Vrijdag 18 september 2020 van 10.00 tot 17.00 uur Pessotherapie of PBSP (Pesso-Boyden System...
Share This