Congres NVGP Eigenheid en verbinding

Archief

Vrijdag 22 maart 2019 vindt het jaarlijkse congres van de NVGP plaats. Het zal opnieuw gaan over de essentiële factoren van de groep. Volgens de beproefde formule zullen er twee lezingen over groepstherapie worden gehouden. Eén lezing van Nederlandse bodem en één door een internationale spreker, beiden met brede ervaring en expertise als groepstherapeut en auteur van diverse onderzoeken en publicaties. Deze editie is er in de middag een uiteenlopend en interessant aanbod van workshops en is er een masterclass in de vorm van een demonstratiegroep met een reflectie en nabespreking. Deze keer zal de masterclass worden gegeven met een bestaande groep.

Het begint bij de basis: contact maken en een relatie opbouwen. Zonder contact geen therapeutische relatie en zonder een goede therapeutische relatie geen verbinding en voedingsbodem voor fundamentele veranderingen. Dit geldt niet alleen in ons vak als therapeut, maar ook daarbuiten. Het is de basis voor het werk als groepstherapeut, waarbij wij als therapeuten de verbinding aangaan met verschillende deelnemers in de groep, maar ook de verbinding trachten te bevorderen tussen deelnemers onderling. Ieder individu met zijn eigen leergeschiedenis, emoties, cognities, interpersoonlijke conflicten. Het bevorderen en het onderhouden van contact is van essentieel belang om mensen in hun eigenheid met elkaar te verbinden in een omgeving binnen de therapie waarin zij zich veilig kunnen voelen om zichzelf te zijn en ontwikkelen. Alleen zo kan zich in therapiegroepen een sociale microkosmos ontwikkelen waarbinnen gevoeld, ervaren en gespeeld wordt.

Het jaarlijkse congres van de NVGP vervult een belangrijke rol bij het uitdragen van essentiële kennis over groepstherapie en groepsdynamica. Vanuit de vereniging willen wij het enthousiasme voor het werken met groepen en fundamentele groepstherapeutische kennis en vaardigheden overbrengen om zodoende een breed publiek kennis te laten maken met de kracht van groepen. In de eerste plenaire lezing in de ochtend zal uitgebreid worden ingegaan op de essentiële factoren die maken dat een groep, referentiekader overstijgend, succesvol is en een groepsleider effectief. De tweede plenaire lezing sluit hierop aan en gaat in op het spanningsveld in groepsbehandeling tussen individueel en groepsbelang en de bijbehorende uitdagingen voor groepstherapeuten. Het middagprogramma biedt een interactief en ervaringsgericht programma met een masterclass door Molyn Leszcz waarin het publiek deelgenoot zal worden van factoren gericht op het creëren en behouden van de therapeutische relatie. Tot slot kan in de workshops kennisgemaakt worden met nieuwe en oude technieken, interventies en vormen van (groeps)psychotherapie.

Kortom een breed aanbod, waarbinnen verdieping, eigenheid en verbinding dit jaar centraal staat.

De Congrescommissie:
Salvatore Vitale, voorzitter
Pierre Sebregts
Wubbo Scholte
Pepijn Steures

Bekijk hier het volledige programma.

KOSTEN
De kosten voor dit congres bedragen (inclusief lunch en borrel):
€ 250,- voor NVGP-leden.
€ 250,- voor leden SFT, MBT en TFP
€ 295,- voor niet NVGP-leden.
€ 125,- voor opleidelingen (zie voor de voorwaarden: bit.ly/2C94oaC.)
€ 125,- voor groepswerkers en vaktherapeuten.

INSCHRIJVING
U kunt zich voor dit congres uitsluitend digitaal opgeven via onze website www.groepspsychotherapie.nl/congres-2019.
Gelijktijdig maakt u het verschuldigde bedrag over naar NL64 INGB 0000 7199 66, t.n.v. NVGP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, onder vermelding van uw naam en ‘Congres NVGP 2019’.

Onder de loep | Arnoud van Buuren over lichaamsgerichte psychotherapie Rino Amsterdam, 13-3-2024In

Onder de loep Arnoud van Buuren over lichaamsgerichte psychotherapie Rino 13-3-2024Downloaden

Werken met het lichaam in psychotherapie

Masterclass vanuit de principes van de Pesso-psychotherapie (PBSP) Door: Arnoud van Buuren en Monique Cuppen 29 november 2024 Rino Amsterdam https://www.rino.nl/cursus/werken-met-het-lichaam-psychotherapie

Geactualiseerde herdruk “De onverbrekelijke band”

Er is een geactualiseerde herdruk is van “De onverbrekelijke band”, Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, door Annelies Onderwaater

Inhoudsopgave tijdschrift 2024

De inhoudsopgave van het eerste tijdschrift van 2024 Leden van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie krijgen het tijdschrift als onderdeel van hun lidmaatschap. De abonnementsprijs (incl. BTW) bedraagt € 17,50 per nummer. Losse nummers kosten € 20,00.

Tijdschrift 2023

Het eerste tijdschrift van 2023 is nu digitaal te vinden op deze website op de pagina Tijdschrift

Webinar Placeholders, principles en reversals

Op 13 mei jl. heeft Monique Cuppen, op verzoek van het Psychomotor Institute' een webinar gegeven over Placeholders, principles en reversals. De opname van dit webinar is te vinden op de pagina "vereniging/praktische en inhoudelijke informatie/ instructieve...

ARTIKEL: Werken vanuit het lichaam in de psychotherapie : Monique Cuppen, Arnoud van Buuren

In Tijdschrift voor Psychotherapie 2023, 49(2)-119 Artikel-Cuppen-TvPsych23-02Downloaden

De Powerpoints van symposium:”Omnipotentie te lijf” 22 september 2023

 “Institutioneel narcisme”  Door: Prof. Dr. René ten Bos  “De therapeut als verwonde en verwondende behandelaar” Door: Prof. dr. Frans Schalkwijk “Begrenzing in Pesso therapie: focus op verwelkoming” Door: Diane Ruthgeerts “Men Beyond War” Door:...

Agenda voor leden Vereniging voor Pessopsychotherapie

25-09-2024 Online intervisie 02-11-2024 Bijscholingsdag 10.00 - 16.30 uur Hoogland (Noord Amersfoort) 29-11-2024 Masterclass lichaamsgerichte therapie volgens Pesso bij de RINO Amsterdam

Bessel van der Kolk

Psychiater en traumaspecialist Bessel van der Kolk (Den Haag, 1943) is op 28 augustus de zesde en laatste gast in VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt Van der Kolk over zijn ideale televisieavond. Bessel van der Kolk is een van de meest vooraanstaande...
Share This