Burgemeester Grothestraat 53 3761 CL SOEST

Oefeningen- en Structure-groepen Charlotte van der Kruijk


groepen in Hoogland (noord-Amersfoort)
meestal op vrijdagen
frequentie: 2 à 3 – wekelijks

De laatste jaren geef ik groepen samen met een vrouwelijke collega Pessotherapeut uit Hoogland (dit ligt ten noorden van Amersfoort). 

Ieder najaar bieden we een Pesso-Oefeningengroep aan; dit zijn 3 of 4 bijeenkomsten. Hierin proberen we uit of deze werkwijze u aanspreekt en behulpzaam voor u is. Dan volgt daarover een evaluatie met ons en bepalen we gezamenlijk of u ook gaat meedoen in de Pesso-Structuregroep in het daaropvolgende jaar. Zo’n reeks Structure-groepen loopt doorgaans van januari tot juni, op vrijdagen, meestal om de week.
Wij werken met twee vrouwelijke therapeuten; dit doe ik zo sinds 2017 en met veel genoegen. Ik ervaar Pessotherapie als een omhullende, zeer respectvolle methode waarbinnen Voelen (zowel fysiek als emotioneel) ècht kan (gaan) samenvallen met Denken en Doen. 

Hebt u interesse in eventuele deelname? Dan kunt u voor overleg vrijblijvend contact opnemen met PsychoSoest. Er zal sowieso eerst een individueel indicatietraject plaatsvinden, waarbij u verwezen dient te zijn voor Specialistische GGZ (SGGZ) door uw huisarts, zie hiervoor mijn site www.psychosoest.nl/aanmelding-psychosoest/.
Betreft het een nieuwe aanmelding voor een Oefeningengroep in het najaar, dan doet u er goed aan om u tijdig te melden, in ieder geval vóór de maand mei, omdat de voortrajecten voor de groepen altijd al vroegtijdig in gang zijn en ook even tijd vergen. Zou u bijv. tot oktober wachten, dan komt u bij ons voor de groep pas weer in aanmerking voor het volgende kalenderjaar.


Share This