Privacybeleid

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

Lidmaatschap vereniging

Door onze vereniging kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u uw lidmaatschap te kunnen registreren en nodig voor het financieel afhandelen van de lidmaatschapsgelden.

Website

Als lid van de Vereniging voor Pesso Psychotherapie kunnen wij de gegevens van uw praktijk op de website plaatsen. De Vereniging doet dit enkel op schriftelijk verzoek van het verenigingslid. De Vereniging behoudt zich het recht voor om de aangeleverde informatie voor de website aan te vullen of te wijzigen ten behoeve van een uniforme uitstraling van de website. Het verenigingslid zal te allen tijde op de hoogte gesteld worden van eventuele wijzigingen.

Tijdschrift voor Pesso Psychotherapie

Als u zich ingeschreven heeft als abonnee op het Tijdschrift voor Pesso Psychotherapie zullen wij uw gegevens voor dit doeleinde bewaren. De Vereniging voor Pesso Psychotherapie verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Nieuwsbrief

Wanneer u lid wordt van de vereniging zult u voor de nieuwsbrief worden aangemeld. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op uitschrijven onderaan het bericht. Uw e-mailadres wordt ten behoeve van de toezending van de nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw lidmaatschap in de ledenlijst bewaard.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Privénummer
 • Privé e-mailadres
 • Incassogegevens
 • Praktijkadres
 • Functie
 • E-mailadres van de praktijk
 • Werktelefoonnummer
 • Website
 • Kwalificaties

Bewaartermijn

Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt gedurende uw lidmaatschap bij de Vereniging voor Pesso Psychotherapie. Na uitschrijving zullen uw gegevens worden verwijderd.

Uw rechten

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per schriftelijk kenbaar maken aan De Vereniging voor Pesso Psychotherapie[/vc_column_text][vc_column_text]

Cookybeleid

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet.

Wij gebruiken de volgende cookies:
First party cookies:
– Google Analytics (tracking cookies)
– Functionele en technische cookies (sessiecookies)
– Overig: cookie control cookies

Lees in de volgende paragrafen meer over de individuele cookies. In hoofdstuk 2 leest u meer hoe u cookies in of uit kunt schakelen.

First Party Cookies

Google Analytics (tracking cookies)

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website(s) van Adwise te laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met uw account te detecteren . Functionele cookies onthouden uw voorkeuren. Bij Adwise.nl wordt geen gebruik gemaakt van functionele cookies, op cookiecontrol cookies na (paragraaf 1.3).

Overig: cookie control cookies

Deze cookies worden geplaatst om uw voorkeuren met betrekking tot cookies te onthouden. Deze zijn noodzakelijk om te weten of u wel of geen toestemming geeft voor het opslaan van de volgende cookies op uw apparatuur:

– Google Analytics (statistieken)
– Cookies van advertentieprogramma’s
– Social Media cookies

In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

Verwijderen en accepteren tracking cookies en cookies geplaatst door derden:
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website relevante advertenties aan u vertonen die aansluiten op uw voorkeuren. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

U kunt via de instellingen van uw browser aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de Help-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Weigeren van specifieke cookies:
Als u (bepaalde) cookies weigert, kan het zijn dat u niet of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website. Het weigeren van cookies betekent overigens niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. U zult nog steeds advertenties zien in uw browser, maar deze zijn dan niet langer afgestemd op uw wensen en voorkeuren.
Informatie over cookies

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

– Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
– Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
– Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

Share This