Symposium 2015 “Liefde, Seksualiteit en Hechting”

Archief

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]breinboek

  • Datum: vrijdag 11 december 2015
  • Plaats: Antropia (Driebergen/Zeist)
  • Tijd: 09.30 – 18.00 uur

 

Programma

09.00 – 09.30 uur Inschrijving en ontvangst met koffie en thee
09.30 – 09.40 uur Opening door Arnoud van Buuren dagvoorzitter
09.40 – 10.25 uur “Er was eens…..” Door: Drs. Monique Cuppen
10.25 – 11.10 uur “Zelfmanagement en seksuele relaties; het belang van perspectiefwisseling” Door: Prof. Dr. Harry v.d. Wiel
11.10 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.15 uur “Liefde, een onmogelijk verlangen?” Door: Prof. Dr. Dirk De Wachter
12.15 – 12.45 uur Vragen en Discussie o.l.v. de dagvoorzitter Dirk De Wachter, Harry v. d. Wiel en Monique Cuppen
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.00 uur Eerste ronde workshops
1.“Pessotherapie bij seksuele disfuncties en de gevolgen van seksueel geweld”
Door: Drs. Karen de Ruiter
2. “Kijken naar seks, een zoektocht naar intimiteit en empowerment in pornografisch film materiaal”. Door: Drs. Yvette Luhrs
3. “Intimiteit en prostitutie” Door: Hella Dee
4. “De veranderende partnerrelatie na de geboorte van een kind. En nu maakt het wel uit als hij gaat squashen”. Door: Drs. Merith Cohen de Lara
5. “Hoe kan intergenerationele loyaliteit de liefde en seksualiteit tussen partners beïnvloeden?” Door: Drs. Annelies Onderwater
6. “Aseksualiteit in de praktijk” Door: Kim ten Tusscher en Martin Rhebergen
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.45 uur Tweede ronde workshops
1. “Pessotherapie bij seksuele disfuncties en de gevolgen van seksueel geweld“. Door: Drs. Karen de Ruiter
2. “Kijken naar seks, een zoektocht naar intimiteit en empowerment in pornografisch film materiaal”. Door: Drs. Yvette Luhrs
3. “Intimiteit en prostitutie” Door: Hella Dee
4. “Gehechtheid in relaties “ Door: Drs. Lot Julien en Drs. Karin Wagenaar
5. “Van angst naar intimiteit”, een stappenplan. Door: Drs. Marietta van Attekum en Drs. Gerrit de Bruine
6. “Liefde op het eerste bericht” Door: Patrick Mc Laverty, MSc en Lot Berkhout, MSc
16.45 – 17.15 uur Plenaire Afsluiting
17.15 – 18.00 uur Borrel
18.00 – 20.00 uur Einde of Diner

Accreditatie is aangevraagd bij:
NIP (1ste Lijns), NVvP , SRVB, BAMW, NIP( LWP), FGzPt, VVH,VGCT, NVRG, NVVS.

Ochtendprogramma

“Er was eens………….” Liefde en hechting in de Pessotherapie door: Monique Cuppen

De manier waarop we als volwassene omgaan met liefde en intimiteit, wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze vroegste ervaringen. Cruciaal is hoe onze ouders in de eerste jaren na onze geboorte reageerden op onze meest basale behoeften. Mensen hechten zich aan hun partner zoals ze dat in hun jeugd aan hun ouders hebben gedaan.
Is er dan nog hoop op verandering van deze ingesleten patronen, wanneer er sprake was van een onveilige hechting? .
Het antwoord is: ja.
Binnen de Pessotherapie wordt dat gedaan door het maken van nieuwe herinneringen, aansluitend bij de behoeften van het kind van toen. Deze nieuwe herinneringen zijn in scene gezette ervaringen, die lichamelijk, emotioneel en cognitief doorleefd worden

“Zelfmanagement en seksuele relaties; het belang van perspectiefwisseling” door: Harry van de Wiel

Het zijn boeiende tijden. Enerzijds is momenteel sprake van een krachtige roep om herwaardering van de menselijke maat. Hulpvragers en –verleners willen dat het weer draait om waar het ooit om begon: iets wezenlijks betekenen voor elkaar, mensen belangrijker dan systemen. Anderzijds is de waardering voor vrijheid & verantwoording groter dan ooit, ook als dat samengaat met ‘systeemdenken’. Wat momenteel zichtbaar wordt, is de overgang van een eenduidig, naar een complex en vooral gefragmenteerd wereldbeeld. Niets is meer vanzelfsprekend en de dingen krijgen pas betekenis in hun specifieke context, die pas achteraf kan worden geduid. Nooit was Schopenhauer ‘s uitspraak dat ‘het leven alleen achterwaarts kan worden begrepen, maar voorwaarts moet worden geleefd’ zo actueel. Wat zich hier wreekt is een fundamentele tegenstelling tussen twee manieren van kijken:

  • Enerzijds is er de toepassing van het objectieve vergrootglas, waarmee we de dingen op natuurwetenschappelijke wijze kunnen doorgronden en kunnen (laten) zien hoe ze werken;
  • Anderzijds zijn er de subjectieve contactlenzen, waarmee we ervaringen, en vooral belevenissen in de sociale wereld, van betekenis voorzien.

Beide instrumenten verwijzen naar verschillende, maar even essentiële perspectieven: in- en uitzoomen. Wat het bestaan van deze complementaire blikvelden ons duidelijk maakt, is dat het van belang is om in seksuele relaties, maar vooral ook in seksuologische hulpverlening, poly-paradigmatisch te kunnen denken, om in- en uitzoomen af te kunnen wisselen. Om deze kunst aan anderen over te dragen, zijn mensen nodig die bij uitstek zelfmanagement weten te combineren met persoonlijk leiderschap, mensen die als ‘kijkwijzer’ kunnen fungeren voor anderen.

“Liefde een onmogelijk verlangen?” door: Dirk de Wachter

Geef de liefde de status die ze verdient, weg van de Hollywoodiaanse nepparadijzen en wellnessweekends. Geen enkel thema is zo vaak beschreven in literatuur, muziek en kunst als de liefde. Toch blijft de mens op zoek naar haar ware aard. We denken haar te kunnen definiëren en vatten, maar merken steeds weer dat we tekortschieten. Liefde is ondoorgrondelijk maar levensnoodzakelijk. De lezing gaat over hoe de liefde in haar voortbestaan bedreigd wordt door het hedendaagse consumentisme en de kwalijke illusie dat alles maakbaar is. Liefde, een pleidooi om gewoon te doen. Want alleen dan, als we niks forceren, kan de liefde in volle glorie verschijnen. De basis voor zijn lezing is het tweede boek, dat dezelfde titel draagt als zijn bijdrage en maakt hij een verbinding met Pessotherapie.

> Inschrijven Symposium 2015

Middagprogramma: workshops ronde 1

In het middagprogramma kunt u per ronde 1 workshop kiezen, geef daarbij 1e en 2e keus aan

1. “Pessotherapie bij seksuele disfuncties en de gevolgen van seksueel geweld.” door Karen de Ruiter

In de workshop worden seksuele ontwikkeling, gedrag en beleving, grenzen en (on)gemak vanuit Pesso perspectief belicht: Hoe werden basisbehoeften al dan niet vervuld binnen de seksuele ontwikkeling en dynamiek? Hoe kan de oefengroep bijdragen aan het onderzoeken van de betekenis en functie van seksuele problematiek? Seksueel gedrag versus seksueel beleven en seksuele communicatie. Hoe kan in structures gewerkt worden aan corrigerende ervaringen?Deelnemers worden uitgenodigd om interactief deel te nemen, eigen casuïstiek en vragen en/of belemmeringen in het professioneel functioneren in te brengen.

2. “Kijken naar seks, een zoektocht naar intimiteit en empowerment in
pornografisch film materiaal” door Yvette Luhrs

Wanneer we denken aan pornografie associëren we dat vaak met beelden van onpersoonlijke seksuele handelingen, een focus op genitaliën en overwegend aandacht voor een zeer dominant mannelijk orgasme. Pornografie lijkt daardoor niet het ideale genre wanneer je opzoek bent naar intimiteit of een meer naturelle sexy kijkervaring. Toch wordt er ook pornografie gemaakt die juist op thema’s als intimiteit en authenticiteit ingaat. Tijdens deze workshop gaan we in vogelvlucht langs een aantal onderbelichte pornografische genres die niet alleen sexy zijn maar ons ook verhalen vertellen over sekseducatie, feminisme, seksuele diversiteit en zelfs liefde!

3. “Intimiteit en prostitutie” door: Hella Dee

Behoeften rond intimiteit, acceptatie en geborgenheid staan centraal in de interactie tussen een prostituee en haar cliënten. Veel prostituees geven zelfs aan dat zij de functie van therapeut lijken te vervullen in hun afspraken. In de workshop Prostitutie en Intimiteit focust Hella Dee, zelf sekswerker, op de helende kanten van prostitutiebezoek. In een open gesprek met de groep worden vragen besproken zoals; wat zijn de motivaties van een prostitutiecliënt? Welke rol spelen intimiteit en geborgenheid in prostitutiebezoek? Is het wel verstandig om een therapeutische rol toe te kennen aan prostituees?

4. “De veranderende partnerrelatie na de geboorte van een kind. En nu maakt het wel uit als hij gaat squashen” door: Drs. Merith Cohen de Lara

In de afgelopen decennia krijgen ouders steeds later kinderen. Onze maatschappij is heel erg gericht op het individu en steeds minder op het collectief. Alleen leven kunnen we prima, maar samenleven hebben we niet geleerd…. In deze workshop laat ik zien hoe ik werk met aanstaande en jonge ouders die overspoeld worden door hun eigen hoge eisen en verwachtingspatronen en die dat dan ook nog samen met een kind moeten combineren.

5. “Hoe kan intergenerationele loyaliteit de liefde en seksualiteit tussen partners beïnvloeden?” door: Annelies Onderwaater

Centraal in deze workshop staat het spanningsveld van liefde en seksualiteit tussen partners
enerzijds en intergenerationele loyaliteit anderzijds. Dit thema wordt ingeleid door een stukje
theorie en geïllustreerd aan de hand van casuïstiek. De deelnemers worden vervolgens uitgenodigd
om eigen ervaringen en casuïstiek in kleine groepjes in te brengen en te bespreken. De workshop
wordt afgesloten met een plenaire nabespreking.

6. “Aseksualiteit in de praktijk” door: Kim ten Tusscher en Martin Rhebergen

Wat is aseksualiteit en waarom komen aseksuele mensen naar je praktijk als ze geen genezing zoeken? Kim ten Tusscher en Martin Rhebergen vertellen wat het is om aseksueel te zijn, deels vanuit hun taak als moderatoren van het AVEN-forum, deels vanuit hun eigen ervaringen als aseksueel. Aansluitend bij het thema van het symposium, vertellen ze meer over wat de vijf basisbehoeften volgens Pesso voor hun betekenen. Na afloop van het informatieve gedeelte is er ruim tijd om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.

> Inschrijven Symposium 2015[/vc_column_text][vc_column_text]

Middagprogramma: workshops ronde 2

In het middagprogramma kunt u per ronde 1 workshop kiezen, geef daarbij 1e en 2e keus aan

1. “Pessotherapie bij seksuele disfuncties en de gevolgen van seksueel geweld.” door Karen de Ruiter

In de workshop worden seksuele ontwikkeling, gedrag en beleving, grenzen en (on)gemak vanuit Pesso perspectief belicht: Hoe werden basisbehoeften al dan niet vervuld binnen de seksuele ontwikkeling en dynamiek? Hoe kan de oefengroep bijdragen aan het onderzoeken van de betekenis en functie van seksuele problematiek? Seksueel gedrag versus seksueel beleven en seksuele communicatie. Hoe kan in structures gewerkt worden aan corrigerende ervaringen?Deelnemers worden uitgenodigd om interactief deel te nemen, eigen casuïstiek en vragen en/of belemmeringen in het professioneel functioneren in te brengen.

2. “Kijken naar seks, een zoektocht naar intimiteit en empowerment in pornografisch film materiaal” door Yvette Luhrs

Wanneer we denken aan pornografie associëren we dat vaak met beelden van onpersoonlijke seksuele handelingen, een focus op genitaliën en overwegend aandacht voor een zeer dominant mannelijk orgasme. Pornografie lijkt daardoor niet het ideale genre wanneer je opzoek bent naar intimiteit of een meer naturelle sexy kijkervaring. Toch wordt er ook pornografie gemaakt die juist op thema’s als intimiteit en authenticiteit ingaat. Tijdens deze workshop gaan we in vogelvlucht langs een aantal onderbelichte pornografische genres die niet alleen sexy zijn maar ons ook verhalen vertellen over sekseducatie, feminisme, seksuele diversiteit en zelfs liefde!

3. “Intimiteit en prostitutie” door: Hella Dee

Behoeften rond intimiteit, acceptatie en geborgenheid staan centraal in de interactie tussen een prostituee en haar cliënten. Veel prostituees geven zelfs aan dat zij de functie van therapeut lijken te vervullen in hun afspraken. In de workshop Prostitutie en Intimiteit focust Hella Dee, zelf sekswerker, op de helende kanten van prostitutiebezoek. In een open gesprek met de groep worden vragen besproken zoals; wat zijn de motivaties van een prostitutiecliënt? Welke rol spelen intimiteit en geborgenheid in prostitutiebezoek? Is het wel verstandig om een therapeutische rol toe te kennen aan prostituees?

4. “Gehechtheid in relaties” door: Lot Julien en Karin Wagenaar

In deze workshop verkennen we de raakvlakken en de verschillen in theorie en methodiek van EFT en Pessotherapie. Wat heeft EFT ons te vertellen over hechting, liefde en seksualiteit? Na een korte uiteenzetting hierover zullen we met een aantal oefeningen verder gaan, om ziens- en werkwijze te verbinden met de eigen ervaring.”

5. “Van angst naar intimiteit”, een stappenplan door: Marriëtta van Attekum en Gerrit de Bruine

De cliënt met hechtingproblemen komt bij ons met een onvervuld verlangen naar verbinding, contact en intimiteit. Dit verlangen is vaak afgedekt door angst en lichamelijke symptomen. De Pessotherapie biedt een uniek kader om zowel met de angst als het verlangen te werken. Via het lichaam kan contact met een veilige ander langzaam worden opgebouwd. Gaandeweg kan dan oude hechtingsangst worden losgelaten en een nieuwe ervaring van verbinding worden geïntegreerd. Op basis daarvan wordt een nieuwe manier van relateren mogelijk. In de workshop wordt dit proces verduidelijkt en geïllustreerd, en kunnen de deelnemers middels oefeningen aan den lijve ervaren wat dit toevoegt.

6. “Liefde op het eerste bericht” door: Patrick Mc Laverty, MSc en Lot Berkhout, MSc

Twee beginnende psychologen nemen jullie mee door de wonderlijke wereld van liefde, seksualiteit, hechting (en Tinder) bij jongeren en jong-volwassenen. Wat houdt deze doelgroep tegenwoordig bezig op het gebied van intimiteit en seksualiteit? Wat is er eigenlijk anders aan liefde en seks, en hoe kunnen we als psychologen daar rekening mee houden?

> Inschrijven Symposium 2015[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Personalia

Marietta van Attekum

is GZ psycholoog en Pessotherapeut sinds 30 jaar. Zij is tevens supervisor en leertherapeut van de Pesso Vereniging. Schrijfster van “Aan den lijve”. Eigen praktijk in Driebergen.

Gerrit de Bruine

klinisch psycholoog/psychotherapeut, momenteel werkzaam als consulent, trainer en supervisor binnen Human Concern, centrum voor eetstoornissen. Supervisor en leertherapeut van de Pesso Vereniging en de NVGP.

Arnoud van Buuren

arts-psychotherapeut, supervisor en opleider in Pesso-psychotherapie. Werkzaam in zelfstandig gevestigde psychotherapie-praktijk in Leiden. Docent RINO Noord-Holland en Erasmus Medisch Centrum. Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Vrijgevstigde Psychotherapeuten en Psychologen.

Lot Berkhout

Relevante werkervaring: Studentenpsychologen Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en het Nederlands Instituut van Psychologen. Verschillende publicaties publicaties.

Merith Cohen de Lara

GZ-psycholoog en EMDR-practitioner. Zes jaar geleden ben ik mij gaan specialiseren in het behandelen van zwangere en pas bevallen vrouwen met lichte tot matige psychische klachten. Ik doe dit in mijn eigen praktijk. In 2014 heb ik wegens de vele aanmeldingen Psyche en Zwangerschap opgezet, een franchise voor GZ-psychologen met specifieke kennis over deze doelgroep. Kenmerkend voor onze zorg is dat wij snel behandeling bieden en nauw samenwerken met verloskundigen en gynaecologen. In samenwerking met de VU ben ik bezig met ontwikkelen van een behandelprotocol voor mensen die in een fertiliteitstraject zitten.

Monique Cuppen

Klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Supervisor, leertherapeut en gecertificeerd trainer Pessotherapie. Sinds 1989 werkzaam bij het GGZ in Hoorn, nu, na een aantal fusies “ GGZ-NHN “. Werkt als klinisch psycholoog binnen het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen en complex trauma.

Hella Dee

is een prostituee en voorzitter van Sekswerk Nederland, een onderzoeksorganisatie voor en door sekswerkers. Ze geeft voorlichting aan beleidsmakers, mediamakers en hulpverleners over prostitutie. Dit doet zij altijd op basis van academisch onderzoek en de lived experience van sekswerkers zoals zijzelf.

Lot Julien

GZ psycholoog, PMT’er, Pessotherapeut. Werkt bij GGZ NHN en in een eigen praktijk.

Patrick Mc Laverty

Relevante werkervaring: Studentenpsychologen Radboud Universiteit.

Yvette Luhrs

Studeerde filmwetenschappen aan de UvA waar ze zich specialiseerde in Porn Studies. Hierbij richtte zij zich specifiek op de verbeelding van (vrouwelijk) seksueel genot, als mede op de invloed van mainstream media op het debat rondom pornografie. Ze werkte twee jaar als programma-manager voor Dusk, de enige pornografische tv-zender ter wereld voor vrouwen. Zij deed hier onderzoek naar wat porna (pornografie voor vrouwen) precies is. In haar werk als pornografe en performer is zij voornamelijk geïnteresseerd in “ethical” en vooral “feminist pornography”. Vanuit deze interesse richtte zij vorig jaar samen met twee anderen Sekswerk Nederland op; een onderzoeksorganisatie ter bevordering van positieve beeldvorming omtrent sekswerk. Ook is zij de woordvoerder en één van de organisatoren van Holy Fuck Film Festival, een pornografisch festival in Amsterdam.

Karen de Ruiter

LWP en GZ psycholoog NIP, seksuoloog NVVS, Pessotherapeut, EMDR therapeut, Mindfulness trainer VMBN. Na 20 jaar behandelaar, teamleider en behandel coördinator bij seksueel trauma bij RIAGG ’s in Twente, sinds 2002 werkzaam in eigen praktijk: Brinkman en de Ruiter, praktijk voor psychologie en seksuologie. Ruim 25 jaar ervaring als klachtencommissie lid binnen klachtenregelingen rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag . Gastdocent en betrokken bij na-en bijscholing van hulpverleners. Co-auteur van ‘Vrouw en Leven’-van Vliet e.a.

Kim ten Tusscher

Martin Rhebergen en Kim ten Tusscher zijn als moderatoren nauw betrokken bij het Nederlandstalige Aseksuele Voorlichtings- en Educatie Netwerk. AVEN is niet alleen de grootste aseksuele gemeenschap ter wereld, maar ook de grootste informatiebron over dit onderwerp. Het Nederlandstalige AVEN is in 2005 ontstaan vanuit het (Engelstalige) moederforum, omdat het makkelijker is om in je eigen taal over deze onderwerpen te spreken. Net als op het moederforum streeft het Nederlandstalige AVEN ernaar om een open en eerlijke discussie te voeren over aseksualiteit.

Annelies Onderwaater

is orthopedagoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij is werkzaam bij
de SGGZ Dimence en in eigen praktijk te Amsterdam. Zij specialiseerde zich in relatie- en
gezinstherapie, contextuele therapie, Pessopsychotherapie en rouwtherapie. Zij is opleider,
supervisor en leertherapeut. Auteur van het boek De onverbrekelijke band en ze publiceerde in het tijdschrift Systeemtherapie en in het Handboek Rouw, Rouwbegeleiding en Rouwtherapie.

Martin Rhebergen

Ik Identificeer mezelf ongeveer vanaf m’n 17e/18e als homo, maar heb nooit een relatie gehad. Rond m’n 35e gestopt me daardoor ongelukkig en eenzaam te laten voelen, sindsdien min of meer tevreden alleenganger. Met wat seksuele remmingen. Dacht ik.
November 2012 ontdekte ik de term ‘aseksualiteit’ en het AVEN-forum; dit is van geweldige betekenis voor me geweest: ik was niet de enige, aseksualiteit bleek iets dat gewoon bestaat, een begrip, een geaardheid zo je wilt.
Vanaf dat moment veel op het forum actief en ook vaak ingegaan op uitnodigingen voor interviews in de media.
Wat me daarbij beweegt: herkenbaarheid bieden aan iedereen die – net als ik deed – onwetend rondloopt met het idee dat hij/zij de enige is.

Dirk De Wachter

is professor aan de KU Leuven en is verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van Kortenberg. Hij heeft in Vlaanderen bekendheid verworven door zijn artikelen in verschillende kranten na geweldsdelicten. Hij verwierf vooral bekendheid in zowel België als Nederland nadat in oktober 2012 zijn boek Borderline Times verscheen dat uitgroeide tot een succesboek. In het boek uit de auteur kritiek op de Westerse wereld. Volgens De Wachter zou de huidige westerse samenleving voldoen aan de negen criteria van Borderline. In De Wachter zijn tweede boek: Liefde. Een onmogelijk verlangen? beschrijft De Wachter over de liefde die in de Westerse maatschappij, in zijn ogen, een onderdeel van de consumptiemaatschappij geworden is. Dit boek is basis voor zijn lezing.

Karin Wagenaar

klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut.
EFT therapeut, -supervisor en -trainer. Werkt bij Pro Persona, Centrum voor
Psychotherapie en in eigen praktijk. Docent bij RINO te Utrecht.

Harry van de Wiel

Ik heb een klinische achtergrond en ben geregistreerd als klinisch psycholoog, psychotherapeut en seksuoloog. In het begin (1983) combineerde ik mijn klinische werk vooral met wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling Obstetrie & gynaecologie van het toenmalige AZG. Na mijn promotie (cum laude) volgde een benoeming tot hoogleraar seksuologie. Inmiddels ben ik gestopt met klinisch werken en heb ik mijn aandacht verlegd naar onderwijs en ontwikkeling. Vooral op de metacompetenties Communicatie & Samenwerking mag ik graag met verschillende werkvormen experimenteren, maar ook voor een meer traditionele aanpak (docent, coach, mentor) kunt u bij mij terecht. Tot slot wil ik graag vermelden dat ik hoofd mag zijn van het Expertisecentrum voor Communicatie Leiderschap, Assessment & Samenwerking van het UMCG. Het is deze groep collega’s die mij de ruimte, energie en inspiratie biedt om me behalve vakinhoudelijk ook duurzaam maatschappelijk in te zetten voor diverse andere organisaties

> Inschrijven Symposium 2015[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nieuwe modulaire opleiding Pesso-therapie RINO Noord-Holland

De nieuwe modulaire opleiding in de Pesso-therapie bij de RINO Noord-Holland.

The Healing of Trauma: The Pesso Boyden Approach – Sandy Cotter

Albert Pesso had already created a dynamic and profound method of working with the body and the mind when radical new research into trauma came onto the stage of psychotherapy in the 1980s. With intellectual prowess and artistic grace Pesso shifted his healing focus...

Updating Your Knowledge and Skills in Pesso Boyden System Psychotherapy: An Experiential and Didactic Training

With Gus Kaufman, Ph.D., Matt Fried, Ph.D, Robbin McInturff, M.A., LPC, LMFT, Certified PBSP TrainersPBSP is a powerful, transformative theory and set of therapeutic practices. Throughout his life Al Pesso continued to evolve the work that he and Diane Boyden Pesso...

Intervisie via zoom

Woensdag 23 september Tijd: 20.00-21.30 uur Aanmelden voor leden via info@pessotherapie.nl

PBSP events online in July

Some Pesso Boyden Events coming up online, in English, that I thought might be of interest.  Prices start at £1 Please spread the word  Juliet Grayson PBSP Trainer in the UK Author of Landscapes of the Heart: A book over 50% of which is about...

7e internationale PBSP conferentie in Praag

Van 26 tot en met 29 september 2019 heeft de 7e internationale PBSP conferentie in Praag plaatsgevonden met als thema 'Science and good practice". Tijdens de conferentie is de 90e geboortedag van de auteurs van PBSP Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso herdacht. De...

Bereikbaarheid vakantie

In verband met vakantie zijn het bestuur en het secretariaat tot en met 17 augustus minder regelmatig bereikbaar. Hopelijk uw begrip.

Introductieworkshops Pesso-therapie in Oosterbeek

Introductieworkshop Pesso-therapie 18 mei 2019 van 09.30-17.00 uur in Oosterbeek Voor professionals die aan den lijve willen kennismaken met deze methodiek door middel van deelname aan oefeningen en participatie in een of twee therapiestructures. In deze workshop...

Congres NVGP Eigenheid en verbinding

Vrijdag 22 maart 2019 vindt het jaarlijkse congres van de NVGP plaats. Het zal opnieuw gaan over de essentiële factoren van de groep. Volgens de beproefde formule zullen er twee lezingen over groepstherapie worden gehouden. Eén lezing van Nederlandse bodem en één door...

Symposium Pesso-Psychotherapie 2019

"Woorden zijn niet genoeg" De helende effecten van de lijfelijke ervaring in (pscycho)therapie en het raakvlak met de neurowetenschap. Datum: zaterdag 25 mei 2019 Plaats: Eenhoorn meeting center Amersfoort Tijd: 09.00 – 18.00 uur Download hier de flyer. De laatste...
Share This