Symposium 2016 “De Onmisbare Vader” met zijn vele gezichten in de (psycho)therapie

Archief

Details

Datum: vrijdag 25 november 2016
Plaats: Antropia (Driebergen/Zeist)
Tijd: 09.30 – 18.00 uur

> Inschrijven symposium 2016

Programma

09.00 – 09.30 uur Inschrijving en ontvangst met koffie en thee
09.30 – 09.40 uur Opening door Drs. Marian Waalewijn  dagvoorzitter
09.40 – 10.20 uur “Waar staat papa? Over grenzen denken” Prof. Dr. Renske Keizer
10.20 – 11.00 uur “De ideale vader in mijn boeken” door: Arend van Dam
11.00 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.10 uur “De onbekende vader is de witte vader” door: Drs. Glenn Helberg
12.10 – 12.50 uur “Wat heeft de vader om het lijf?” door: Drs. Arnoud van Buuren
12.50 – 13.00 uur Afronding ochtendprogramma

13.00 – 14.00 uur Lunch

14.00 – 15.15 uur Eerste ronde workshops
1. “Complementaire werelden van mannen en vrouwen ”: Dirck van Bekkum
2. “Wat bezielt zo’n man”: Drs. Wouter Wouters
3. “De narcistische vader”: Drs. Monique Cuppen en Robert Aussen
4. “The Father in Fairytales”: Drs. Barbara Helen Miller (Engels gesproken)
5. “De ontmande vader”: René de Boer
6. “De stiefvader”: Drs. Steven Pont
7. “Film: een structure begeleid door Al Pesso” (Engels gesproken)

15.15 – 15.45 uur Pauze

15.45 – 17.00 uur Tweede ronde workshops
1. “Complementaire werelden van mannen en vrouwen ”: Dirck van Bekkum
2. “Wat bezielt zo’n man”: Drs. Wouter Wouters
3. “De narcistische vader”: Drs. Monique Cuppen en Robert Aussen
4. “The Father in Fairytales”: Drs. Barbara Helen Miller (Engels gesproken)
5. “De ontmande vader”: René de Boer
6. “De stiefvader”: Drs. Steven Pont
7. “Film: een structure begeleid door Al Pesso” (Engels gesproken)

17.00 – 17.15 uur Plenaire Afsluiting
17.15 – 18.00 uur Borrel

Accreditatie is aangevraagd bij:
NIP (1ste Lijns), NVvP, SRVB, Registerplein, NIP(LWP), FGzPt, VVH, NVRG.

Kosten inschrijving:

Kosten incl. koffie/thee, lunch en borrel na afloop
Niet leden: vóór 15 oktober € 180 ,–, na 15 oktober € 210 ,–
Leden: Vereniging voor Pesso therapie vóór 15 oktober € 165,–, na 15 oktober € 195 ,-
Studenten: Vóór 15 oktober € 125,–, na 15 oktober € 155,–

Annuleren kan kosteloos tot 1 november 2016 onder aftrek van € 20,– administratiekosten; daarna kan niet meer geannuleerd worden.

> Inschrijven symposium 2016

Omschrijvingen workshops:

“Waar staat papa? Over grenzen denken” door: Dr. Renske Keizer

Het meeste vaderschapsonderzoek richt zich op wat de vader doet en welke invloed dat gedrag heeft op de ontwikkeling van het kind. Onderbelicht zijn de omstandigheden waaronder de invloed van vader op de ontwikkeling van hun kind nu het grootst dan wel kleinst is. Keizer besteedt in haar lezing aandacht aan de bredere context welke het gedrag van vader en de invloed van vader op de ontwikkeling van het kind kan beïnvloeden. Specifiek bespreekt zij drie contexten: het gezin, de bredere familiestructuur en het land waarin vader woont.

“De ideale vader in mijn boeken” door: Arend van Dam

Hij houdt een persoonlijk verhaal over de rol die vaders spelen in zijn (kinder)boeken. Dertig jaar geleden debuteerde hij met “Een beetje zwangerlaats, handboek voor vaders”. Ondertussen is Van Dam vooral bekend als schrijver van kinderboeken, met als belangrijke onderwerpen: geschiedenis en cultureel erfgoed. Maar de rode draad in zijn werk is nog altijd het vaderschap. Zo is de zevendelige serie prentenboeken “De liefste papa van de wereld”een groot succes in China, een land waar veel jonge vaders zich plotseling realiseren dat er iets van hen wordt verwacht: een actieve rol in de opvoeding van hun kind. Wat voor vader willen ze zijn?

“De onbekende vader is de witte vader” door: Drs. Glenn Helberg

Welk perspectief kunnen we plaatsen op het fenomeen de onbekende vader die al snel in de hoofden van de witte hulpverlener gaat over de zwarte vader. Is het vervullen van de vaderrol geen behoefte in gezinnen in het Caribisch gebied? Hoe is het om als jongeman aan de vooravond van het eventuele vaderschap de angst daarvoor te overwinnen? Hoe benadert de psychiater die een lichaamsgerichte benadering hanteert dit soort vraagstukken in de therapie?

“Wat heeft de vader om het lijf?” door: Drs. Arnoud van Buuren

Hoe leidt volgens het ontwikkelingsmodel van Pesso een afwezige vader tot verstoringen in de ontwikkeling van het kind? Welke unieke mogelijkheden biedt Pessotherapie? In de Lowijs Perquinlezing zal worden ingegaan op hoe in Pessotherapie nieuwe lijfelijke herinneringen kunnen worden opgedaan die de identiteit verstevigen.

“Complementaire werelden van mannen en vrouwen. Onvolledige levensfaseovergangen bij afwezige vaders en aanwezige moeders” door: Dirck van Bekkum

Vrouw-man rollen zijn, cultuurvergelijkend, zeer verschillend maar vrouw-man werelden zijn in alle culturen ‘complementair’. In Nederland zijn mannen, door allerlei ontwikkelingen, moeilijk in staat zich complementair, en toch autonoom, te verhouden tot moderne, geëmancipeerde, vrouwen en v.v. Deze kijk op incongruenties in vrouw-man patronen zet gevolgen van ‘onmisbare en afwezige vaders’ in Nederlandse autochtone en allochtone families in een ander licht. Dit is een interactieve workshop. We ervaren en reflecteren op onvolledige transities (levensfaseovergangen), in ‘vrouw- en manwording’ en ‘vader- en moederwording’ in verschillende culturen, Hoe brengen wij, met families, beweging in ‘onvolledige en gestokte transities’ (Van Bekkum e.a. 2010 Rituelen & Beschermjassen 2010)?

Download hier de hand out van deze workshop.

“Wat bezielt zo’n man?” De man, het misbruik en de Pessotherapie door: Drs. Wouter Wouters

In deze workshop wil hij kort aandacht geven aan de misbruikende vader en trachten te bezien “wat zo’n man bezielt”.  Wouters zal echter vooral stilstaan bij de behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik vanuit Pesso-therapeutisch perspectief. Theorie en praktijk zullen elkaar afwisselen. De workshop heeft een interactief karakter. Er zal gelegenheid zijn kennis te maken met de krachtige en veilige werkwijze van Pessotherapie.

“De narcistische vader” Achter het masker van de perfectie, door: Drs. Monique Cuppen en Robert Aussen

The ego is constructured by interactions, verbal and nonverbal, between child and parents. “A well fitting ego will allow the true self, – the soul – to blossom and to live in pleasure, satisfaction, meaning and connectedness (Pesso, 1993).

Is ‘narcisme’ niet anders dan een uit nood geboren, overmatige investering in het zelf? Blijft waar gezonde interacties van buitenaf te zeer hebben ontbroken, een diep verborgen kwetsbaar zelfgevoel over? Is daarom in het contact wederkerigheid moeizaam en resteert een overmaat aan zelfgerichte energie? Dan kan de ‘narcistische vader’ een liefdevolle vader zijn, zolang zijn kind bijdraagt aan een goed gevoel over hem zelf. En zoals het ware zelf van de vader er vroeger niet mocht zijn, kan nu ook het ware zelf van het kind zich niet ontplooien.

In deze workshop kunt u na een korte inleiding over narcisme en de gezonde ontwikkeling van het zelf, aan de hand van oefeningen ervaren, hoe de cliënt in Pessotherapie wordt aangemoedigd de verbinding te herstellen met aspecten van het zelf, die verloren zijn gegaan.

Download hier de hand out van deze workshop.

“The Father in Fairytales” door: Drs. Barbara Helen Miller (Engels gesproken)

We explore a few Grimm fairytales in order to first determine the role that the father plays in a fairytale, second, to discover the ingredients of the father that determines the task of the hero and heroin, third, how the father passes on his inheritance.

Download hier de hand out van deze workshop.

“Ontmande vaders” door: René de Boer

Vaderlijk gezag zou terug mogen komen in sommige gezinnen of in het leven van sommige jongens/kinderen, maar dan is de Boer erg voor het zogenaamde ‘nieuwe gezag’ zoals de hoogleraar psychologie Haim Omer het zich voorstelt, waarbij het accent ligt op de kracht in plaats van macht, op aanwezigheid van beide ouders in het leven van een kind. Voor kinderen is spelen, stoeien en kracht van de ander gewaarworden leerzaam. Middels stoeispellen en boksen wordt in de workshop ontdekt hoe dit werkt voor de deelnemer en wellicht voor een kind. De ideal vader als ‘stoeimodel’.

“Heeft iemand wat tips om mijn stiefvader minder te haten?” door: Drs. Steven Pont

Deze vraag stelt een veertienjarig meisje op een forum aan anderen op internet en iedereen lijkt instinctmatig te snappen waar dit over gaat. De positie van de stiefvader in een gezin is immers nooit onbelast, omdat de positie ‘vader’ al eerder door iemand anders is ingenomen. Dat brengt bijna altijd enige spanning met zich mee en in de ongeveer 170.000 stiefvadergezinnen die Nederland rijk is, wordt dat ook zo ervaren. Zelfs als iedereen van goede wil is, zoals dit meisje, blijkt op cruciale momenten (bijvoorbeeld tijdens een conflict) dat er van een bijzondere situatie sprake is. Zowel vanuit de ontwikkelingspsychologie als de systeemtheorie nemen we in deze workshop het vaderschap daarom eens onder de loep.

“DVD: structure door Al Pesso” (Engels gesproken) door een pessotherapeut

In de workshop is een structure te zien die wordt begeleid door Al Pesso, de grondlegger van de Pesso psychotherapie. Bij de dvd zal een ervaren pessotherapeut aanwezig zijn die uitleg en nadere informatie geeft en uw vragen kan beantwoorden. Hierdoor krijgt u een beeld van  Pesso-psychotherapie.

> Inschrijven symposium 2016

Personalia

Renske Keizer

Dr. Renske Keizer (1983) is bijzonder hoogleraar Pedagogiek, in het bijzonder de rol en pedagogische betekenis van vaderschap, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast is zij universitair hoofddocent Empirische Sociologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Centraal in haar werk staat de toepassing van de theoretische benadering van de levensloop op het gedrag en het welbevinden van individuen, gezinnen en families.

Arend van Dam

Opleiding: Sociale Academie, maatschappelijk werk. Werkervaring: Drugshulpverlening. Hij is auteur van een groot aantal boeken zoals:  Een beetje zwanger, handboek voor vaders (uitgeverij Contact), De ideale vader (Uitgeverij Kosmos), Het spermadilemma (Uitgeverij Contact), Werken voor de vijand (jeugdboek over de oorlog van zijn vader, Uitgeverij Leopold), Als ik later vader ben (jeugdboek, Uitgeverij Altmira), Met papa mee (prentenboek, Uitgeverij Unieboek), Zevendelige serie: De liefste papa van de wereld (prentenboeken, Uitgeverij Unieboek).

Drs. Glenn Helberg

Hij is geboren en getogen in Curaçao en heeft in Utrecht geneeskunde gestudeerd waarna hij kort heeft gewerkt op Curaçao als huisarts om al snel in de ambulante psychiatrie te gaan werken. Hij specialiseerde  zich in de psychiatrie in Groningen en in de kinder- en jeugdpsychiatrie in Utrecht. Hij ontwikkelde zich door zelfstudie tot een transcultureel psychiater en werkt nu als vrijgevestigd psychiater in Amsterdam. Tevens is hij hoofdbehandelaar van het ETT, Expertise Centrum Transculturele therapie.
Daarnaast geeft hij veel workshops en colleges onder andere over (seksuele) diversiteit, culturele psychiatrie, racisme, vaderschap en criminaliteit. Hij is voorzitter van St. Ocan, die regelmatig wordt geconsulteerd door de Nederlandse overheid in het kader van het integratiebeleid. Tevens  is hij lid van de Adviesraad Diversiteit en Integratie, de ADI in Amsterdam en lid van de Raad van Advies van het college voor de rechten van de mens.

Drs. Arnoud van Buuren

Hij is arts en psychotherapeut, zelfstandig gevestigd in Leiden sinds 1994. Gecertificeerd als Pesso-psychotherapeut, supervisor en trainer. Publicatie: “Pesso-psychotherapie in een individuele setting”(2014).

Dirck van Bekkum

Dirck van Bekkum is kunstenaar, klinisch-systemisch antropoloog, vader van een dochter, een zoon en grootvader van twee kleinzonen. Tijdens en na zijn studie antropologie werkte hij tien jaar lang als non-verbaal (creatief) groepstherapeut in de klinische psychiatrie met jonge mannen. Hij traint vanuit Moira CTT al bijna 25 jaar lang professionals in de jeugdzorg en GGZ in cultuursensitief werken en publiceerde daarover (www.anthropo-gazing.nl). De laatste tien jaar leidt hij, in een team van systeemtherapeuten met o.a. Glenn Helberg, transculturele systeemtherapeuten op (Marjon Arends Instituut Amsterdam).

Wouter Wouters

Drs. W.(Wouter)Wouters (1951), klinisch psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut en Pesso-psychotherapeut, werkzaam in eigen praktijk in Amerongen. Supervisor en leertherapeut bij de NVPP. Voorzitter Vereniging voor Pessotherapie. Zie www.heuvelrug-psychotherapie.nl.

Drs. Monique Cuppen

Zij is klinisch psychologe/ psychotherapeute. Supervisor, leertherapeute en gecertificeerd trainer Pessotherapie.  Zij werkt als klinisch psychologe binnen het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen en complex trauma  van GGZ-NHN te Hoorn.

Robert Aussen

Hij is 29 jr. werkzaam als psychomotorische therapeut en sinds 2006 als Pesso therapeut. Momenteel is hij actief bij het GGZ- NHN te Hoorn en heeft een eigen praktijk, Shizentai. Zijn aandachtsgebieden zijn voornamelijk binnen de ambulante en deeltijd volwassenenzorg met de doelgroepen: persoonlijkheid problematiek, traumagerelateerde problematiek, stemming- en angstklachten en somatoforme problematiek. Hij werkt al geruime tijd samen met mw. M. Cuppen binnen de  instelling GGZ – NHN.

Drs. Barbara Helen Miller

Born in the USA, now resident of the Netherlands, has had a varied career. She was the second solo-cellist with the Radio Philharmonic Orchestra of the Netherlands for thirteen years. Then she returned to academia and received the Master of Arts in Psychology and Religion, received the Ph.D. in Anthropology from Leiden University and the Diploma in Analytical Psychology from C.G. Jung Institute Zürich (Küsnacht, Switzerland). She has a private therapy practice, is a member of IAAP and NAAP.

René de Boer (1963)

Hij is opgeleid tot Z-verpleegkundige en heeft zich daarna door ontwikkeld tot (jeugd) maatschappelijk werker. Zijn passie voor verdedigingssporten (Budo) en bewegen heeft hij geïntegreerd in de hulpverlening. Dit leidde tot een opleiding Psychomotorische therapie (VO) en de unieke benadering van hulpverlening door IKOS (2005).

Drs. Steven Pont (1962)

Hij is oud onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Verder is hij gecertificeerd mediator (NIP) en Socratisch gespreksleider (FIP). Hij is op veel gebieden actief, zowel als docent en therapeut, maar ook als auteur van boeken, columns en artikelen op het gebied van psychologie en hulpverlening.

> Inschrijven symposium 2016

Onder de loep | Arnoud van Buuren over lichaamsgerichte psychotherapie Rino Amsterdam, 13-3-2024In

Onder de loep Arnoud van Buuren over lichaamsgerichte psychotherapie Rino 13-3-2024Downloaden

Werken met het lichaam in psychotherapie

Masterclass vanuit de principes van de Pesso-psychotherapie (PBSP) Door: Arnoud van Buuren en Monique Cuppen 29 november 2024 Rino Amsterdam https://www.rino.nl/cursus/werken-met-het-lichaam-psychotherapie

Geactualiseerde herdruk “De onverbrekelijke band”

Er is een geactualiseerde herdruk is van “De onverbrekelijke band”, Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, door Annelies Onderwaater

Inhoudsopgave tijdschrift 2024

De inhoudsopgave van het eerste tijdschrift van 2024 Leden van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie krijgen het tijdschrift als onderdeel van hun lidmaatschap. De abonnementsprijs (incl. BTW) bedraagt € 17,50 per nummer. Losse nummers kosten € 20,00.

Tijdschrift 2023

Het eerste tijdschrift van 2023 is nu digitaal te vinden op deze website op de pagina Tijdschrift

Webinar Placeholders, principles en reversals

Op 13 mei jl. heeft Monique Cuppen, op verzoek van het Psychomotor Institute' een webinar gegeven over Placeholders, principles en reversals. De opname van dit webinar is te vinden op de pagina "vereniging/praktische en inhoudelijke informatie/ instructieve...

ARTIKEL: Werken vanuit het lichaam in de psychotherapie : Monique Cuppen, Arnoud van Buuren

In Tijdschrift voor Psychotherapie 2023, 49(2)-119 Artikel-Cuppen-TvPsych23-02Downloaden

De Powerpoints van symposium:”Omnipotentie te lijf” 22 september 2023

 “Institutioneel narcisme”  Door: Prof. Dr. René ten Bos  “De therapeut als verwonde en verwondende behandelaar” Door: Prof. dr. Frans Schalkwijk “Begrenzing in Pesso therapie: focus op verwelkoming” Door: Diane Ruthgeerts “Men Beyond War” Door:...

Agenda voor leden Vereniging voor Pessopsychotherapie

25-09-2024 Online intervisie 02-11-2024 Bijscholingsdag 10.00 - 16.30 uur Hoogland (Noord Amersfoort) 29-11-2024 Masterclass lichaamsgerichte therapie volgens Pesso bij de RINO Amsterdam

Bessel van der Kolk

Psychiater en traumaspecialist Bessel van der Kolk (Den Haag, 1943) is op 28 augustus de zesde en laatste gast in VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt Van der Kolk over zijn ideale televisieavond. Bessel van der Kolk is een van de meest vooraanstaande...
Share This