Berkel, N. van (Nelly)

Nieuwe Herengracht 91 C 1011 RX Amsterdam
Briandlaan 11-E 5e etage, 2037 XE Haarlem
nellyvanberkel@gmail.com
0649712969

BIG registratie:

Nelly van Berkel/Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie

In mijn praktijk wordt de Pesso-methode overwegend toegepast in een individuele therapie. Hiernaast worden ook andere vormen van lichaamsgerichte psychotherapie aangeboden zoals Sensorymotor Psychotherapie.

Basisdiscipline: psychotherapie
Specialisaties: Senior geregistreerd vaktherapeut psychomotorische therapie, Intergratieve Bewegingspsychotherapie Vrije Universiteit, Sensorimotor Psychotherapy Level 3 Certification, Body oriented Psychotherapy volgens G Downing, Certificaat Authentic Movement study and practice with Tina Stromsted, Pessotherapeut

Pessogroepen

Geen