Uitgebreide toelichting Pesso-therapie (PBSP)

PBSP is meer dan praten en luisteren. Kijken, verbeelden, lijfelijk ervaren en lichamelijke reacties maken onlosmakelijk deel uit van het therapeutisch proces. In verschillende therapeutische scholen is het lichaam daarom nadrukkelijk onderwerp van beschouwing en discussie.

Er zijn raakvlakken met bijvoorbeeld de analytische, schemagerichte, experiëntiële en systeemtherapie. De ontwikkelingen in de neurowetenschappen lopen in belangrijke mate parallel met de ontwikkeling van de PBSP. Door de lichamelijke invalshoek komt PBSP vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek in stand houden. Hiermee worden afweerstrategieën verhelderd en kunnen onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld worden.
PBSP is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten die sterk neigen tot rationaliseren, somatiseren of dissociëren.
Door de lichamelijke invalshoek komt PBSP vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek onderhouden, worden afweerstrategieën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld.
PBSP is ook heel geschikt voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, zoals narcistische of borderline problematiek. De behoedzame manier waarop het lichaam in het therapeutisch proces wordt betrokken en de aandacht voor expressie van emoties zonder dit te forceren biedt cliënten die fysiek of seksueel zijn getraumatiseerd een veilige werkwijze.
Er bestaan ook verschillende systeemvarianten. Zo leent PBSP zich, dankzij het gebruik maken van rollen en rolfiguren uitstekend voor het behandelen van partner-relaties, bijvoorbeeld in een echtparengroep of van gezinnen, waarbij zowel de ouders als het kind in een en dezelfde setting worden behandeld.

Share This