De vereniging kent de volgende leden en contributiebedragen: 

Kennismakingsleden        50    euro   
Juniorleden                      175    euro
Seniorleden                     175    euro
Ere-leden                              0    euro
Buitengewone leden          0    euro
Belangstellende leden

De omschrijvingen van de lidmaatschappen zijn bij de vereniging op te vragen. 

Bemiddelaars/vertrouwens personen binnen de vereniging 

De vereniging heeft 2 personen in de functie van bemiddelaar/vertrouwenspersoon. Zij zijn binnen de vereniging onafhankelijke onpartijdige personen die leden kunnen ondersteunen, adviseren etc. 

Leden kunnen met deze bemiddelaars direct contact opnemen:
Gerda de Boer : T 06 46077458 E-mail: ggdeboer@hotmail.com
Gerard van der Wees: : T 06 49134945 E-mail: gerardvanderwees@live.nl

De taakomschrijving van de bemiddelaars:

In geval van interne klachten/geschillen binnen de vereniging kan een beroep worden gedaan op de bemiddelaar(s) bij:
-problemen ontstaan tussen iemand die wordt opgeleid en de opleider(s) dan wel beoordelaars
-ongewenst seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag door wie dan ook binnen de vereniging.
-een verschil van mening met het bestuur.
-conflicten tussen leden onderling.

Zij verzorgen op een vertrouwelijke manier het eerste contact met degene, die om hulp en advies vraagt.

  • Zij bekijken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Geven begeleiding/bemiddelen als de persoon de zaak aan de orde wil stellen bij degene met wie het conflict speelt of bij het bestuur
  • Informeren desgewenst over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Verwijzen naar andere instanties, bijvoorbeeld een mediator.

De bemiddelaars kunnen als onafhankelijke onpartijdige leden op basis van hun bevindingen (on)gevraagd advies uitbrengen aan de vereniging/bestuur.

Beproefde teksten 

Een voorbeeld instructie van een levensverhaal kunt u hier bekijken.

Hier kunt u voorbeeld regels en gang van zaken in een Pessogroep vinden. 

(Instructieve) Video’s

Website oprichters PSBP
Een site met veel info is pbsp.com

7e PBSP Internationale Conferentie
In september 2019, ter gelegenheid van de 90 ste verjaardag van de geboorte van Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso, de 7 e PBSP® Internationale Conferentie “Science and Good Practice” vond plaats in Praag. Zeven van de plenaire lezingen werden op video opgenomen en gedeeld op YouTube. De links naar die lezingen vindt u hieronder. Daarnaast werden er veertien workshops aangeboden op de conferentie. Video’s van deze workshops zijn op dit moment niet beschikbaar. pbsp.com/category/7th-intl-conf/   Of op You Tube     youtu.be/oXYzjEMaIgk
Het video verslag is mooi te combineren met het tijdschrift van Pesso vereniging van vorig jaar over de conferentie.

Pessotherapie in de UK
Onze collega’s in de UK laten in dit illustratieve filmpje zien wat Pessotherapie kan teweegbrengen. Therapeuten en cliënten zijn hier te zien in groepssessies. www.youtube.com/watch?v=mVEziCmX8QU

Processing experience
Een serie video’s voor therapeuten om cliënten te helpen stil te staan bij wat zij in hun lichaam ervaren.

Inner knowing. Schitterende video over de wijsheid van ons lichaam

 

 

 

Share This