Beproefde teksten en instructieve video’s

Een voorbeeld instructie van een levensverhaal kunt u hier bekijken.

Hier kunt u voorbeeld regels en gang van zaken in een Pessogroep vinden. 
Processing experience. Een serie video’s voor therapeuten om cliënten te helpen stil te staan bij wat zij in hun lichaam ervaren.

Inner knowing.
Schitterende video over de wijsheid van ons lichaam

Internationaal

Toegang tot de website van PBSP (de oprichter) met video’s, theorie, vindplaats internationale leden en nog veel meer. 

Kenmerken vereniging

De Vereniging voor Pesso-psychotherapie is in 1978 opgericht, en bestaat dus ruim 40 jaar. De Vereniging heeft ongeveer 100 leden. De vereniging stelt zich ten doel de Pesso-psychotherapie te bestuderen, te beoefenen en verder te ontwikkelen.

In Nederland staat het lidmaatschap van de vereniging open voor hen die de volledige opleiding met succes hebben afgerond. Na afronding van de nieuwe twee-jarige opleiding kan in principe het aspirant-lidmaatschap worden aangevraagd.

De Vereniging stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de methode. Daarnaast heeft zij tot taak de kwaliteit van de opleiding tot Pesso-therapeut te controleren en te voeden. Zij tracht de bereikbaarheid van de Pesso-psychotherapie voor cliënten te vergroten onder andere door het behandelaanbod uit te breiden en publiciteit over Pesso-psychotherapie te bevorderen.

Eén- of tweemaal per jaar komt het tijdschrift voor Pesso-psychotherapie uit, waarin artikelen uit binnen- en buitenland worden gepubliceerd. Ook niet-leden kunnen zich abonneren op het tijdschrift. Het voornemen is dit tijdschrift drie maanden na publicatie beschikbaar te maken op de website.

De Vereniging organiseert een jaarlijks Symposium om het Pesso-gedachtegoed bij de verschillend beroepsgroepen onder de aandacht te brengen, maar ook bij- en nascholingsactiviteiten voor haar leden.

Binnen de vereniging zijn een aantal projectgroepen actief gericht op opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en public relations.

Bankrekening vereniging NL04 RABO 0130 0552 55 tnv ver. pessotherapie

Share This