Kenmerken vereniging

De Vereniging voor Pesso-psychotherapie is in 1978 opgericht, en bestaat dus nu 43 jaar. De Vereniging heeft ongeveer 70 leden. De vereniging stelt zich ten doel de Pesso-psychotherapie te bestuderen, te beoefenen en verder te ontwikkelen.

In Nederland staat het lidmaatschap van de vereniging open voor hen die de volledige opleiding met succes hebben afgerond. Na afronding van de nieuwe twee-jarige opleiding kan in principe het aspirant-lidmaatschap worden aangevraagd.

De Vereniging stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de methode. Daarnaast heeft zij tot taak de kwaliteit van de opleiding tot Pesso-therapeut te controleren en te voeden. Zij tracht de bereikbaarheid van de Pesso-psychotherapie voor cliënten te vergroten onder andere door het behandelaanbod uit te breiden en publiciteit over Pesso-psychotherapie te bevorderen.

Eén- of tweemaal per jaar komt het tijdschrift voor Pesso-psychotherapie uit, waarin artikelen uit binnen- en buitenland worden gepubliceerd. Ook niet-leden kunnen zich abonneren op het tijdschrift. Het voornemen is dit tijdschrift drie maanden na publicatie beschikbaar te maken op de website.

De Vereniging organiseert een jaarlijks Symposium om het Pesso-gedachtegoed bij de verschillend beroepsgroepen onder de aandacht te brengen, maar ook bij- en nascholingsactiviteiten voor haar leden.

Binnen de vereniging zijn een aantal projectgroepen actief gericht op opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en public relations.

Bankrekening nummer vereniging voor Pesso Psychotherapie:

NL04 RABO 0130 0552 55 tnv ver. pessotherapie

Jaarlijkse contributie

  1. Belangstellende leden: iedereen die affiniteit heeft met het gedachtengoed van de Vereniging. Wel de nieuwsbrief, geen deelname aan ALV en Geen stemrecht (€ 50,-) 
  2. Opleidelingen-lidmaatschap: geen stemrecht, wel deelname aan de ALV, vermelding op de website met vermelding van i.o. , ledenkorting symposium, nieuwsbrief/tijdschrift (€ 175,-)
  3. Aspirant-lidmaatschap: iedereen die de opleiding heeft afgerond. Stemrecht (€ 175,-)
  4. Lidmaatschap: iedereen die aan de eisen van het reglement voldaan heeft (€ 175,-) 
  5. Buitengewone leden 
  6. Ereleden (betalen geen contributie)

Beproefde teksten 

Een voorbeeld instructie van een levensverhaal kunt u hier bekijken.

Hier kunt u voorbeeld regels en gang van zaken in een Pessogroep vinden. 

(Instructieve) Video’s

Website oprichters PSBP
Een site met veel info is pbsp.com

7e PBSP Internationale Conferentie 
In september 2019, ter gelegenheid van de 90 ste verjaardag van de geboorte van Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso, de 7 e PBSP® Internationale Conferentie “Science and Good Practice” vond plaats in Praag. Zeven van de plenaire lezingen werden op video opgenomen en gedeeld op YouTube. De links naar die lezingen vindt u hieronder. Daarnaast werden er veertien workshops aangeboden op de conferentie. Video’s van deze workshops zijn op dit moment niet beschikbaar. pbsp.com/category/7th-intl-conf/   Of op You Tube     youtu.be/oXYzjEMaIgk
Het video verslag is mooi te combineren met het tijdschrift van Pesso vereniging van vorig jaar over de conferentie.

Pessotherapie in de UK
Onze collega’s in de UK laten in dit illustratieve filmpje zien wat Pessotherapie kan teweegbrengen. Therapeuten en cliënten zijn hier te zien in groepssessies. www.youtube.com/watch?v=mVEziCmX8QU 

Processing experience
Een serie video’s voor therapeuten om cliënten te helpen stil te staan bij wat zij in hun lichaam ervaren.

Inner knowing. Schitterende video over de wijsheid van ons lichaam

 

Agenda 

09-06-2022       Online intervisie  met als thema: Het gebruik van Pesso interventies in de reguliere gezondheidszorg.

 

Share This