van aspirant naar gewoon lid?

Archief

(advertentie)

wil je gewoon lid worden door alsnog aan je supervisie- verplichtingen te voldoen (zie nieuwe bepalingen vereniging).

Maak een groepje; dan spreken we een of meer dagen af. Ik doe het graag, heb tijd genoeg en kom naar jullie toe.

Louis Sommeling (erkend internationaal supervisor Pesso-vereniging). Contact

Of  zoek een andere supervisor uit de lijst supervisors . Zie

Overgangsregeling

Het enige wat je dient te doen is een brief sturen met een eigen verklaring waarin je aangeeft dat je voldoet aan de volgende criteria:
1. 150 uur een Pesso-therapie hebben verricht; dit kan zijn Pesso-therapie in een groep en/of de Pessomethode toegepast in een
langerdurend individueel psychotherapeutisch proces;
2. 27 klokuren (volgens huidige opleidingsreglement 35 x drie kwartier) individuele supervisie hebben gevolgd;
3. 30 uur intervisie hebben gevolgd; 4. Vijf eigen structures in leertherapie hebben doorgemaakt.

In bovengenoemde overgangsregeling vervalt de vereiste van het eindgesprek (met diapresentatie) Deze versoepelde regeling is in het leven geroepen om recht te doen aan de nieuwe situatie, namelijk dat diegene die de tweejarige technisch-theoretische cursus met goed gevolg heeft afgerond, op voorspraak van de trainers, na de evaluatie aspirant lid kan worden. De huidige aspirantleden hebben echter veel meer werkervaring. Dat is een onwenselijke ongelijkheid.
Je kunt je aanmelden bij Maria Arens (C.O.B.) door een mail te sturen met vermelding: aanvraag lidmaatschap. Stuur de mail naar arens.psychotherapie@gmail.com èn naar info@pessotherapie.nl t.a.v. het secretariaat.
In deze email graag bijvoegen een overzicht van:

– de periode waarin je de opleiding hebt gevolgd;
– het aantal gevolgde uren supervisie en bij wie;
– 30 uur deelgenomen aan een intervisiegroep en met wie en wanneer;
– de periode waarin je de leertherapie volgde, het aantal uren en bij wie;
– je werkervaring met de pessotherapie in groep(en) danwel individueel.

Geactualiseerde herdruk “De onverbrekelijke band”

Er is een geactualiseerde herdruk is van “De onverbrekelijke band”, Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, door Annelies Onderwaater

Inhoudsopgave tijdschrift 2024

De inhoudsopgave van het eerste tijdschrift van 2024 Leden van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie krijgen het tijdschrift als onderdeel van hun lidmaatschap. De abonnementsprijs (incl. BTW) bedraagt € 17,50 per nummer. Losse nummers kosten € 20,00.

Tijdschrift 2023

Het eerste tijdschrift van 2023 is nu digitaal te vinden op deze website op de pagina Tijdschrift

Webinar Placeholders, principles en reversals

Op 13 mei jl. heeft Monique Cuppen, op verzoek van het Psychomotor Institute' een webinar gegeven over Placeholders, principles en reversals. De opname van dit webinar is te vinden op de pagina "vereniging/praktische en inhoudelijke informatie/ instructieve...

ARTIKEL: Werken vanuit het lichaam in de psychotherapie : Monique Cuppen, Arnoud van Buuren

In Tijdschrift voor Psychotherapie 2023, 49(2)-119 Artikel-Cuppen-TvPsych23-02Downloaden

De Powerpoint bijdragen sprekers en workshopgevers

 “Institutioneel narcisme”  Door: Prof. Dr. René ten Bos  “De therapeut als verwonde en verwondende behandelaar” Door: Prof. dr. Frans Schalkwijk “Begrenzing in Pesso therapie: focus op verwelkoming” Door: Diane Ruthgeerts “Men Beyond War” Door:...

Agenda voor leden Vereniging voor Pessopsychotherapie

11-11-2023 Bijscholingsdag 13-12-2023 Online intervisie

Bessel van der Kolk

Psychiater en traumaspecialist Bessel van der Kolk (Den Haag, 1943) is op 28 augustus de zesde en laatste gast in VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt Van der Kolk over zijn ideale televisieavond. Bessel van der Kolk is een van de meest vooraanstaande...

Nieuwe modulaire opleiding Pesso-therapie RINO Noord-Holland

De nieuwe modulaire opleiding in de Pesso-therapie bij de RINO Noord-Holland.

The Healing of Trauma: The Pesso Boyden Approach – Sandy Cotter

Albert Pesso had already created a dynamic and profound method of working with the body and the mind when radical new research into trauma came onto the stage of psychotherapy in the 1980s. With intellectual prowess and artistic grace Pesso shifted his healing focus...
Share This